IKK Speelwijzer - Advies - Bemiddeling - Coaching - Dramatherapie

IKK SPEELWIJZER

Privacy policy

Onze algemene voorwaarden

Jouw privacy is voor IKK Speelwijzer van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij het bedrijf IKK Speelwijzer allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met IKK Speelwijzer.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Betalingsgegevens;
 • Factuuradres;
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie, tot jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • E-mailadres.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je het abonnement opzegt.
De nieuwsbrief wordt sporadisch per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat onder andere de volgende:

 • pedagogische inspiratie;
 • opvoedtips;
 • sales en marketing.

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • NAW-gegevens.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Toegang portaal
Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor het bedrijf. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • E-mailadres;
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres;
 • IP-adres;
 • Betalingsgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Nickname.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot het einde van de dienstverlening aan jou.

Jouw account
Bij bepaalde onderdelen van ons bedrijf moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Factuuradres;
 • E-mailadres;
 • NAW-gegevens;
 • Nickname;
 • Betalingsgegevens.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot drie maanden nadat je het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze informatie, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen bij het bedrijf en zodat wij je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via jouw account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • Per e-mail;
 • Via social media.

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via jouw account kun je dit ook doorgeven. Via het portaal kun je dit ook doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd .

In ons bedrijf zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Cookies
Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van ons bedrijf werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten;

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
IKK Speelwijzer
Tijnjeweg 4
8457EK Gersloot
E-mailadres: info.speelwijzer@gmail.com
Telefoon: 0611452914
KvK nummer: 69038791

Gedachtespinsels die maken dat we van ons intuïtie verwijderd raken.

Door weer meer te gaan spelen en te doen, en te vertrouwen op mijn goed ontwikkelde intuïtie, kreeg ik steeds meer grip op mijn leven terug.

Denken voelen handelen in balans
Steeds meer zag ik de boodschappen van mijn kinderen hun spel. Ik zag weer dat iedereen van spelen wijzer wordt. Spel van kinderen observeren leert je veel, net als zelf spelen. Ik haal uit het spel van een kind een boodschap. Het krijgen van zo’n boodschap laat jou weten wat je zelf kunt gaan doen aan een situatie. Leren dat lastig gedrag van kinderen een boodschap heeft, dat alle triggers die jij tegenkomt in je werk of gezinsleven een leermoment kunnen zijn. Dat ook spelen jou kan helpen met je obstakels.

We raken verstrikt in onze gedachten en vergeten dat ‘denken, voelen en handelen’ met elkaar in balans hoort te zijn om te kunnen leven volgens je eigen authenticiteit.

IKK Speelwijzer - Advies - Bemiddeling - Coaching - Dramatherapie

Ervaar balans & leid je leven met meer compassie

Door het coachen van professional opvoeders, en de gesprekken met mede-moeders kwam ik steeds meer tot het besef dat mijn werkvormen helpend zijn bij de vraagstukken waar iemand door vastloop in zijn/haar leven. Wij gooien samen jouw -onzekermakende- gedachten op het gebied van werk, relatie, opvoeding en/of jezelf weg, zodat jij weer balans ervaart en met meer compassie je leven weer kunt LEIDEN.

Door de werkvormen die er tijdens de coaching worden gebruikt ervaar jij gelijk hoe het anders kan in je leven. Gelijk ervaren zorgt ervoor dat je al geëxperimenteerd hebt hoe het is om uit je comfortzone te gaan. De succeservaring die je opdoet draagt eraan bij dat jij vaker dit gedrag gaat uitvoeren. Jij ervaart gelijk hoe het zou zijn als.. en omdat je dat al hebt ervaren: is de kans groter dat je het vaker doet.
In de coaching brengen we ‘denken, voelen en handelen’ door middel van werkvormen weer in balans. Je doet succeservaringen op en ontdekt jouw authentieke antwoorden op je eigen problemen.

SPEELWIJZER

Onze diensten & behandelingen

Geen langslepende gesprekken. Veel ervaren, doen en in beweging zijn draagt bij aan de bewustwording die jou weer naar je ware zelf brengt.
IKK Speelwijzer - Advies - Bemiddeling - Coaching - Dramatherapie

Kleine tekst over pedagogisch coaching

IKK Speelwijzer - Advies - Bemiddeling - Coaching - Dramatherapie

Hier kleine tekst over dienst 2.